SOFI utsågs i april 2007 till FAS-center på projektet "Social Change and Inequality across the Life Course: Sweden in Comparative Perspective" med Anders Björklund som projektledare. Många forskare vid SOFI deltar i projektet, både bland nationalekonomer och sociologer. Forskare vid SOFI bedriver också egna projekt som du får information om via länken personal, där du finner forskares personliga hemsidor. Mer om FAS-centret finner du här: FAS-centra

Andra exempel på projekt där många forskare vid SOFI är aktiva är SULCIS, ett Linnécentrum som leds av Eskil Wadensjö, och SUNSTRAT, ett forskningsprogram inom SIMSAM (Vetenskapsrådets satsning på registerdataforskning) som leds av Erik Bihagen. Slutligen deltar många av forskarna vid SOFI i internationella samarbeten kring social forskning. Ett viktigt exempel är EQUALSOC, ett EU-nätverk, lett av Robert Erikson vid SOFI. Ett annat exempel är det nordiska nätverket REASSESS. Mer om dessa samarbeten finner du under Samarbeten.

Datamaterial

Förutom ett gemensamt intresse för social forskning har forskare vid SOFI det gemensamt att man arbetar med stora datamaterial såsom register eller storskaliga intervjuundersökningar. En viktig del av SOFI:s forskningsuppgift är, och har varit, att bygga upp stora databaser för att kunna besvara viktiga frågor. Mer om data