Publikationer

Publikationer

Alla publikationer vid SOFI registreras i den nationella databasen DiVA, (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

 

Personliga webbsidor

Är du intresserad av en viss forskares publikationer kan du besöka den personens

personliga webbsida

KONTAKT
Besöksadress:
Institutet för social forskning
Universitetsvägen 10 F
Frescati, Stockholm
Södra huset ingång F, plan 8 och 9

Postadress:
Institutet för social forskning
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00
Fax: 08-15 46 70

Epost:
Kontakta respektive person direkt (förnamn.efternamn@sofi.su.se).