De flesta nationalekonomer som är verksamma vid SOFI kan sägas tillhöra den här traditionen. Flera projekt behandlar uppväxtens och utbildningens roll för hur det senare går i livet. Om familjestrukturen har betydelse, hur det går för adopterade barn, vad skolreformer betyder för arbete och inkomster är några av de frågor som ställs och som forskare försöker besvara med hjälp av registerstudier. Andra studier behandlar utträdet ur arbetslivet bland annat vad som påverkar tidpunkten för utträde och effekterna av pensionssystem och förändringar av dessa. Flera forskare är inriktade på att undersöka och jämföra löner och sysselsättning för olika grupper på arbetsmarknaden: invandrare och personer födda i Sverige, kvinnor och män samt personer med och utan olika typer av funktionsnedsättningar. Flera projekt behandlar olika aspekter på arbetsmarknadens funktionssätt som lönebildningen och rörligheten på arbetsmarknaden både internt och internationellt och mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden. Arbetsmarknads- och familjepolitikens effekter för olika grupper betonas också i flera projekt.