Dokumentation

Dokumentation av LNU 2010

Kodbok på svenska och engelska samt formulär och teknisk rapport på svenska finns nu tillgänglig för LNU 2010.

Dokumentation av LNU 2000

Kodböcker och svarsformulär finns helt tillgängliga för LNU 2000 på svenska och på engelska. Denna sida innehåller även dokumentation av Partner-LNU 2000.

Dokumentation av LNU 1968-1991

Kodböcker och svarsformulär finns tillgängliga för LNU 1968, 1974, 1981 och 1991. I de flesta fall finns även svarsformuläret tillgängligt på engelska.

Dokumentation av APU

Dokumentation av APU 1991 och 2000 finns än så länge endast delvis tillgänglig här.

Dokumentation av Barn-LNU

Kodbok för Yngre-LNU 2010, kodböcker och svarsformulär för Barn-LNU 2000 samt för SCBs undersökning Barn-ULF 2001-2003. Kodbok för Barn-LNU 2010 är under produktion.

KONTAKT
Besöksadress:
Institutet för social forskning
Universitetsvägen 10 F
Frescati, Stockholm
Södra huset ingång F, plan 8 och 9

Postadress:
Institutet för social forskning
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: 08-16 20 00
Fax: 08-15 46 70

Epost:
Kontakta respektive person direkt (förnamn.efternamn@sofi.su.se).