Seminarier SVS

INFORMATION OCH KONTAKT

Seminarier: Tisdagar 10-11.15 (om inget annat anges)

Plats: F800

Seminarieansvariga:

Rense Nieuwenhuis, 

rense.nieuwenhuis@sofi.su.se och 

Peter Fallesen,

peter.fallesen@sofi.su.se.

Om du önskar få inbjudan till våra seminarier via e-post, kontakta
någon av de seminarieansvariga

INFORMATION AND CONTACT

Seminars: Tuesdays 10-11.15 (NB other dates/times may occur)

Room: F800

Seminar organizers:

Rense Nieuwenhuis, 

rense.nieuwenhuis@sofi.su.se and 

Peter Fallesen,

peter.fallesen@sofi.su.se.

If you wish to receive seminar invitations by e-mail, please contact the seminar organizers