Nedan finner du länk till strategisk plan för forskningen vid SOFI åren 2013-2015.