Studentexpedition             exp@akpa.su.se       Tel: 08-16 26 97     Rum: F817

Läs gärna mer om AKPAs studentexpedition
 

Studie-och karriärvägledning   studievagledare@akpa.su.se       Tel: 08-16 23 48

Se drop-in tider och mer information på: Studie- och karriärvägledning
 

Studierektor på AKPA               studierektor@akpa.su.se

 

 

Administrativ personal, student- och utbildningsärenden
 

Elma Sose, utbildningsadministratör

Elma Sose
Elma Sose

Rum: F817
Tel: 08-16 26 97
Elma.Sose@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson, studie- och karriärvägledare

Seminarielärare på Löner, lönebildning och lönestruktur, PAO
Rum: F824
Tel:08-16 23 48
Johan.Andersson@sofi.su.se                                                           

 

 

Frida Engström
Frida Engström

Frida Engström, biträdande studierektor

Rum: F824
Tel: 08-16 26 39
Frida.Engstrom@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Anne Boschini


Anne Boschini, docent i nationalekonomi 

Studierektor
Rum: F820                                      
Tel: 08-16 22 29
Anne.Boschini@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

Lärare och kursansvariga lärare

 

                                                                                          

Erik Bihagen

Erik Bihagen, professor i sociologi   

Kursansvarig lärare AKPA I mom 3, AKPA II mom 4
Rum: F962
Tel: 08-16 26 51
Erik.Bihagen@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Charlotta Boström, forskare 

Kursansvarig lärare  AKPA I mom 2, AKPA II mom 4
Rum: F894                                     
Tel: 08-16 77 09
Charlotta.Bostrom@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Karin Edmark

Karin Edmark, lektor i nationalekonomi     

Kursansvarig lärare  AKPA I mom 4
Rum: F877
Tel: 08-16 15 59
Karin.Edmark@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Ingrid Esser

Ingrid Esser, forskare       

Kursansvarig lärare  AKPA II mom 1
Rum: F838
Tel: 08-16 34 51
Ingrid.Esser@sofi.su.se

 

 

 

 

 

                                              

 

 

Emma von Esser

Emma von Essen, forskare i nationalekonomi   

Kursansvarig lärare  AKPA I mom 2, AKPA II mom 4
Rum: F968
Tel: 08-16 23 65
Emma.Von.Essen@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Daniel Fredriksson

Daniel Fredriksson, forskare           

Lärare AKPA II mom 1
Rum: F834
Tel: 08-16 20 76
Daniel.Fredriksson@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Halldén

Karin Halldén, docent i sociologi

Kursansvarig lärare på Individ, organisation och arbetsmarknad:
sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser
Rum: F930
Tel: 08-16 28 62
Karin.Hallden@sofi.su.se


 

 

 

                                                                                 

 

 

 

Sabina Hellborg

Sabina Hellborg, doktor i civilrätt

Lärare  AKPA I mom 1, AKPA II mom 4
Rum:F454
Sabina.Hellborg@sofi.su.se
 

 

 

 

 

  

Tomas Korpi
Tomas Korpi

Tomas Korpi, professor i sociologi

Rum: F912
Tel: 08-16 31 49
Tomas.Korpi@sofi.su.se

 

                                               

 

          

Charlotta Magnusson, docent i sociologi

Kursansvarig lärare på Löner, lönebildning och lönestruktur, PAO 
Rum: F981

Tel: 08-16 26 07
Charlotta.Magnusson@sofi.su.se

 

   

Susan Niknami

 

Susan Niknami, docent i nationalekonomi

Kursansvarig lärare på kursen Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (SYV och fristående)
Rum: F886

Tel: 08-16 34 54
Susan.Niknami@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Ola Sjöberg

 

Ola Sjöberg, professor i sociologi

Kursansvarig lärare  AKPA II mom 3
Rum F842
Tel: 08-16 21 50
Ola.Sjoberg@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                        

Erik Sjödin

   

Erik Sjödin, docent i arbetsrätt

Kursansvarig lärare på AKPA I mom 1, AKPA II mom 4
Rum: F872
Tel: 08-674 78 13

 

 

 

 

 

 

 

Anders Stenberg

Anders Stenberg, lektor i nationalekonomi

Kursansvarig lärare AKPA II mom 2
Rum: F869
Tel: 08-674 79 71
Anders.Stenberg@sofi.su.se
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Länkar till:

Kontaktuppgifter för samtliga anställda vid Institutet för social forskning, SOFI