Studentärenden och kursadministration

 

Elma Sose, utbildningsadministratör

Studentärenden och kursadministration
Elma.Sose@sofi.su.se

Elma Sose


AKPA:s studentexpedition
Rum: F817
Tel: 08-16 26 97
exp@akpa.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Frida Engström
Frida Engström

Frida Engström, biträdande studierektor

Studentärenden, studie- och karriärvägledning
Rum: F824
Tel: 08-16 26 39
Frida.Engstrom@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Anne Boschini, docent i nationalekonomi 
Kursansvarig lärare på Löner, lönebildning och lönestruktur,PAO                                                                                

Studierektor                                                                                                                        

Rum: F820
Tel: 08-16 22 29
Anne.Boschini@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

AKPAs lärare:

 

Tomas Korpi

Tomas Korpi, professor i sociologi
Kursansvarig lärare på Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser
Rum: F912
Tel: 08-16 31 49
Tomas.Korpi@sofi.su.se
 

 

 

 

 

Erik Bihagen, professor i sociologi                                                                                              

Kursansvarig lärare AKPA I mom 3, AKPA II mom 4
Rum: F962
Tel: 08-16 26 51
Erik.Bihagen@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Karin Edmark, lektor i nationalekonomi                                                        

Kursansvarig lärare  AKPA I mom 4
Rum: F877
Tel: 08-16 15 59
Karin.Edmark@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Esser, forskare                                                                                                 

Kursansvarig lärare  AKPA II mom 1
Rum: F838
Tel: 08-16 34 51
Ingrid.Esser@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 Emma von Essen, forskare i nationalekonomi   
                                           

Kursansvarig lärare  AKPA I mom 2, AKPA II mom 4
Rum: F968
Tel: 08-16 23 65
Emma.Von.Essen@sofi.su.se

 

 

 

 

 

Karin Halldén, docent i sociologi

Kursansvarig lärare på Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser
Rum: F930
Tel: 08-16 28 62
Karin.Hallden@sofi.su.se

 


 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

Karin Hederos, forskare i nationalekonomi                                                                        

Kursansvarig lärare  AKPA I mom 2                             
Rum F856
Tel: 08‑16 36 58
Karin.Hederos@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

Sabina Hellborg, doktor i civilrätt
             

Kursansvarig lärare  AKPA I mom 1,AKPA II mom 4
Rum:F454
Sabina.Hellborg@sofi.su.se
 

 

 

 

 

 

Fredrik Movitz, forskare

Lärare AKPA I mom 3 Organisationsteori

 

 

Susan Niknami, docent i nationalekonomi

Kursansvarig lärare på kursen Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (SYV och fristående)
Rum: F886
Tel: 08-16 34 54
Susan.Niknami@sofi.su.se                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Palm, gästdoktorand

Kursansvarig lärare AKPA II mom 1
Rum: B986
Tel: 08-16 31 17
Johanna.Palm@sociology.su.se

                                                                                                                                             

 

Anna Sandberg, forskare i nationalekonomi  

Kursansvarig lärare  AKPA I mom 2
Rum F828
Tel: 08-16 30 70
Anna.Sandberg@sofi.su.su

 

 

 
 

                                                         

          

 

 

Ola Sjöberg
 

 

Ola Sjöberg, professor i sociologi

Kursansvarig lärare  AKPA II mom 3
Rum F842
Tel: 08-16 21 50
Ola.Sjoberg@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Sjödin

 
 

 

Erik Sjödin, lektor i arbetsrätt

Lärare på AKPA I mom 1, AKPA II mom 4
Rum: F872
Tel: 08-674 78 13

 

 

 

 

 

 

 


 

Anders Stenberg
 

Anders Stenberg, lektor i nationalekonomi

Kursansvarig lärare AKPA II mom 2
Rum: F869
Tel: 08-674 79 71
Anders.Stenberg@sofi.su.se
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Länkar till:

 

AKPAs postadress

AKPAs studentexpedition

 

Kontaktuppgifter för samtliga anställda vid Institutet för social forskning, SOFI