Studentexpedition

exp@akpa.su.se      
Tel: 08-16 26 97     Rum: F817   
Läs gärna mer på: AKPAs studentexpedition
 

Studie-och karriärvägledning  

studievagledare@akpa.su.se
Läs gärna mer på: Studie- och karriärvägledning

 

Studierektor på AKPA              

studierektor@akpa.su.se

 

Administrativ personal, student- och utbildningsärenden
 

Elma Sose, utbildningsadministratör

Elma Sose
Elma Sose

Rum: F817
Tel: 08-16 26 97
Elma.Sose@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Frida Hager, biträdande studierektor
Studie- och karriärvägledare

Frida Hager

Rum: F824
studievagledare@akpa.su.se    

 

       

 

 

 

 

 

 

Frida Engström
Frida Engström

Frida Engström, biträdande studierektor

Rum: F824
Frida.Engstrom@sofi.su.se
studierektor@akpa.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Anne Boschini


Anne Boschini, docent i nationalekonomi 
Studierektor

Kursansvarig och examinator AKPA II mom 4
Arbetsmarknadsekonomi 4

Rum: F820                                      
Tel: 08-16 22 29
Anne.Boschini@sofi.su.se
studierektor@akpa.su.se

 

 

 

Kontaktuppgifter för samtliga  anställda på SOFI: 

Länk till: Anställda vid Institutet för social forskning, SOFI

 

Kontaktuppgifter för lärare, kursansvariga lärare och examinatorer på AKPA:
         

Aino-Maija Aalto, forskare 

Kursansvarig  AKPA I mom 2, Arbetsmarkandsekonomi 1
Rum: F894                                     
Tel: 08-16 34 53
aino-maija.aalto@sofi.su.se

                                                                         

Erik Bihagen

Erik Bihagen, professor i sociologi   

Kursansvarig och examinator AKPA I mom 3, Management 1
AKPA II mom 4, Management 3, Arbetsmarknadssociolog 1
Rum: F962
Tel: 08-16 26 51
Erik.Bihagen@sofi.su.se

 

 

 

                                                             

                                                     

Karin Edmark

Karin Edmark, lektor i nationalekonomi     

Kursansvarig och examinator  AKPA I mom 4
Arbetsmarknadsekonomi 2
Rum: F877
Tel: 08-16 15 59
Karin.Edmark@sofi.su.se

 

 

 

 

                   

                                                                          

Ingrid Esser

Ingrid Esser, forskare       

Kursansvarig och examinator AKPA II mom 1
Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Rum: F838
Tel: 08-16 34 51
Ingrid.Esser@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

Emma von Esser

Emma von Essen, forskare i nationalekonomi   

Seminarielärare på Löner, lönebildning och lönestruktur, PAO
Rum: F968
Tel: 08-16 23 65
Emma.Von.Essen@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Daniel Fredriksson

Daniel Fredriksson, forskare           

Lärare AKPA II mom 1
Rum: F834
Tel: 08-16 20 76
Daniel.Fredriksson@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Halldén

Karin Halldén, docent i sociologi

Kursansvarig lärare på Individ, organisation och arbetsmarknad:
sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser
Rum: F930
Tel: 08-16 28 62
Karin.Hallden@sofi.su.se


 

 

 

                                                                                

 

 

Sabina Hellborg

Sabina Hellborg, doktor i civilrätt

Lärare  AKPA I mom 1, AKPA II mom 4
Rum:F454
Sabina.Hellborg@sofi.su.se
 

 

 

 

 

  

Jenny Jans, forskare

Kursansvarig  AKPA I mom 2, Arbetsmarkandsekonomi 1
Rum: F894                                     
Tel: 08-16 25 41
jenny.jans@sofi.su.se

                                      

         

Charlotta Magnusson, docent i sociologi

Kursansvarig lärare på Löner, lönebildning och lönestruktur, PAO 
Rum: F981

Tel: 08-16 26 07
Charlotta.Magnusson@sofi.su.se

 

   

Susan Niknami

 

Susan Niknami, docent i nationalekonomi

Kursansvarig lärare på kursen Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (SYV och fristående)
Rum: F886

Tel: 08-16 34 54
Susan.Niknami@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Ola Sjöberg

 

Ola Sjöberg, professor i sociologi

Kursansvarig och examinator AKPA II mom 3
Management 2
Rum F842
Tel: 08-16 21 50
Ola.Sjoberg@sofi.su.se

 

 

 

 

 

Erik Sjödin

Erik Sjödin, docent i arbetsrätt

Kursansvarig och examinator AKPA I mom 1 Arbetsrätt 1, AKPA II mom 4 Arbetsrätt 2
Rum: F872
Tel: 08-674 78 13
erik.sjodin@sofi.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Anders Stenberg

Anders Stenberg, lektor i nationalekonomi

Kursansvarig och examinator AKPA II mom 2
Arbetsmarknadsekonomi 3
Rum: F869
Tel: 08-674 79 71
Anders.Stenberg@sofi.su.se