Med anledning av coronaviruset övergick vi till digital undervisning under vårterminen. Övergången gick förvånansvärt smidigt, mycket tack vare våra förstående och flexibla studenter. Stort tack till er!

Inför höstterminen planerar vi att fortsätta med digital undervisning, men med inslag av campusinteraktion för de studenter som så önskar och när det är möjligt i enlighet med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Du som student kommer alltså att vid behov kunna bedriva dina studier på distans under höstterminen. Men till skillnad från vårterminen 2020, kommer det också att, om möjligt, finnas campusbaserad undervisning. Vid kursstart kommer den kursansvariga att kontakta sina studenter via Athena.

Utanför terminstid/innan registreringen är klar (och om Athena skulle ha driftsstörningar) kommer vi att kontakta er via e-post. Vi använder då den epostadress du har uppgett i Ladok. Så håll gärna lite extra koll på din mail.

AKPA:s studentexpedition nås via mail och telefon precis som vanligt.