Fristående kurser på grundnivå

Arbetsmarknadskunskap med management I, 30 hp (AKPA I)

Arbetetsmarknadskunskap med management II 30 hp (AKPA II)

Arbetsmarknadspolitik och ekonomi 7,5 hp

Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser 7,5 hp

Löner, lönebildning och lönestruktur 7,5 hp

Temakurs (motsvarar moment 4 på AKPA II) 7,5 hp

Sociologiska perspektiv på arbetsmarknaden i teori och praktik, 7,5 hp


Kurser inom program

Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad 180 hp
Under termin 3 på programmet läses Arbetsmarknadskunskap med management I och under termin 4 Arbetsmarknadskunskap med management II.

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation
Under termin 3 läses kursen Löner, lönestruktur och lönebildning (7,5 hp)

Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Under termin 5 läses kursen Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (7,5 hp)

Ansökan
Du ansöker till fristående kurser och utbildningsprogram på Antagning.se


Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning