För att kunna använda www.mitt.su.se behöver du aktivera ditt universitetskonto.

Du som har sökt kurser via antagning.se kan skapa ett konto genom att följa länkarna på Aktivera ditt universitetskonto

Du som är direktantagen (t.ex. som reserv) behöver kontakta Helpdesk via Serviceportalen (su.se/serviceportalen) och få hjälp med att skapa ett konto.

Mer information om IT för studenter hittar du på su.se/studentsupport