Fristående kurser på grundnivå

Arbetsmarknadskunskap med management I, 30 hp (AKPA I)

Arbetetsmarknadskunskap med management II 30 hp (AKPA II)

Arbetsmarknadspolitik och ekonomi 7,5 hp

Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser 7,5 hp

Löner, lönebildning och lönestruktur 7,5 hp

Temakurs (motsvarar moment 4 på AKPA II) 7,5 hp

Sociologiska perspektiv på arbetsmarknaden i teori och praktik, 7,5 hp


Kurser inom program

Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad 180 hp läser Arbetsmarknadskunskap med management I under termin 3 och
Arbetsmarknadskunskap med management II under termin 4

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation läser
Löner, lönestruktur och lönebildning under termin 3

Studie- och yrkesvägledarprogrammet läser
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (7,5 hp) under termin 5


Uppdragsutbildning på AKPA

Uppdragsutbildning

Ansökan

Du ansöker till utbildningar på Antagning.se

Alla utbildningar

Alla utbildningar på Stockholms universitet hittar du på SUs kurser och program