Välkommen att kontakta våra studie- och karriärvägledare när du har frågor eller funderingar kring kurser, karriär och liknande!Vad kan jag tala om med en studie- och karriärvägledare?

Ett vägledningsamtal kan handla om olika saker beroende på vad som är mest aktuellt för dig just nu. Det kan tex handla om allmänna frågor kring studiesituationen, studieplanering och ansökan. Det kan handla om vilket stöd man kan få om man har en funktionsnedsättning. Andra frågor kan vara funderingar kring framtida arbeten och karriärmöjligheter, jobbsökande, cv mm.

Allmänna frågor om högskolestudier?

I Studenthuset finns Stockholms universitets centrala studie- och karriärvägledning dit du kan vända dig för studievägledning kring högskolestudier. Tex med allmänna frågor om hur man tar en examen, utbudet av kurser och program.
Läs mer på: Studie- och karriärvägledning på SU

Vart ska jag vända mig med frågor en en viss kurs eller ett ämne?

Om du har frågor om ett specifikt ämne eller kurs kan du ta kontakt med studievägledaren på den aktuella institutionen.
För att nå AKPAs studie-och karriärvägledare
maila: studievagledare@akpa.su.se eller ring: 08- 16 23 48.
Utanför terminstid har vi begränsade möjligheter att svara, men är på plats inför terminsstarten.  

Frågor om cv och arbete efter studierna?
Som student på Stockholms universitet har du tillgång till Karriärservice som annordnar events om tex cv och jobbsökande. Du kan läsa mer på: Examen och karriär