Ansökan om tillgodoräknande

När du är antagen och registrerad på kursen kan du ansöka om tillgodoräknande.

För att ansökan ska vara komplett och behandlas måste följande information bifogas:

  • Korrekt infylld blankett: Ansökan om tillgodoräknande (81 Kb)
  • Vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg.
  • Kursplan med litteraturförteckning, och i förekommande fall uppsatsarbete, för de kurser som avses bifogas.

Ansökan skickas till:

Institutet för social forskning/AKPA
Stockholms universitet
106 91 Stockholm