Kursens upplägg

Kursen startar vår- och hösttermin och går på heltid, dagtid under en termin (30 hp). Kursen består av 4 delmoment/moduler som behandlar olika delar av arbetsmarknaden:

Moment 1 Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv 7,5 hp

Du får en bred orientering om likheter och olikheter mellan den svenska arbetsmarknaden och dess förhandlingssystem och de i andra jämförbara länder. Jämförande studier görs även mellan systemen för arbetsmarknadsrelationer i andra länder.
Lärare och examinator: Ingrid Esser, forskare. Seminarielärare Ola Sjöberg, professor.  Kursbeskrivning AKPA II mom 1 (66 Kb)

Moment 2 Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur 7,5 hp

Momentet ger fördjupande kunskaper om gängse teorier, modeller och begrepp rörande löneskillnader och lönesättning. Den svenska lönebildningens problem och förändring studeras ingående liksom skillnader i lön och sysselsättning mellan kvinnor och män samt mellan infödda och invandrare. Gästföreläsare från näringslivet och arbetsmarknadens organisationer bidrar med utblickar utöver kurslitteraturen.
Lärare och examinator: Anders Stenberg, lektor
Kursbeskrivning Akpa II mom 2 (140 Kb)

Moment 3 Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö 7,5 hp

Momentet ger fördjupande kunskaper om teori och aktuella begrepp ifråga om arbetsorganisation och arbetsmiljö. Övning ges i att omsätta organisationsteori i praktiska tillämpningar inom arbetsmiljöområdet.
Lärare och examinator: Ola Sjöberg, professor
Kursbeskrivning AKPA II mom 3 (178 Kb)

Moment 4 Temakurs, 7,5 hp

Delkurs 4 består av en valbar temakurs på 7,5 hp. Delkursen ger studenten en fördjupning inom det valda temaområdet. I arbetet med den självständigarapporten ges övning i att formulera ett syfte och en frågeställning samt i att själv söka litteratur. Dessutom ges inledande färdigheter i att genomföra en mindre empirisk studie alternativt utreda gällande arbetsrätt och skriva en mindre vetenskaplig rapport. Information om valet av temakurs, datum och hur du meddelar oss ditt val läggs ut på lärplattformen Athena.
Rapporten får gärna samförfattas men av högst två studenter. Du kan välja mellan temakurserna:
 • Arbetsmarknadsekonomi 4  7,5 hp
  Områden som kan behandlas i en empirisk studie inom arbetsmarknadsekonomi kan tex beröra: humankapital, arbetstagarens produktivitet på arbetsmarknaden, kön och lön, personalutbildning, företags kompensationssystem. 
  Lärare och examinator: Charlotta Boström

 • Arbetsrätt 2  7,5 hp
  Områden som kan behandlas i en arbetsrättslig studie kan tex vara uppsägning av olika personliga skäl som misskötsamhet, samarbetssvårigheter m.m.; frågeställningar relaterade till diskriminering som sexuella trakasserier missgynnande av gravida vilka krav man kan ställa vid rekrytering; frågor som hör till den kollektiva arbetsrätten som medbestämmande och stridsåtgärder. I uppsatsen kan samspelet mellan svensk rätt och EU-rätt beröras.
  Lärare och examinatör: Erik Sjodin

 • Management 3  7,5 hp
  Områden som kan behandlas i en empirisk studie inom management kan tex beröra: chefsrekrytering, företagskultur, arbetsrelaterad stress, medarbetarsamtal, arbetsmotivation.
  Lärare och examinator: Erik Bihagen

 • Arbetsmarknadssociologi 7,5 hp
  Områden som kan behandlas i en empirisk studie inom arbetsmarknadssociologi kan tex beröra: diskriminering i arbetslivet, stratifiering inom arbetslivet, matchningsproblem på arbetsmarknaden.
  Lärare och examinator:Erik Bihagen

Schema

Observera att schemat kan komma att ändras under pågående kurs
Schema V20
Schema H20

Litteraturlista

Litteraturlista AKPA II V20 (72 Kb)

Tentaschema

Tentaschema för alla salstentor, hemtentor och omtentor hittar du på: Tentainformation och schema

Kursplan

Kursplan AKPA II H20 och framåt (254 Kb)
Kursplan AKPA II H19-V20 (251 Kb)
Länk vidare till: Kursplaner för tidigare terminer

Kursrapporter

Kursrapporter och kursvärderingar AKPA II

Behörighet

22,5 hp avklarade på kursen Arbetsmarknadskunskap med managment I (AKPA I).

Ansökan

Du ansöker till kursen via Antagning.se. Välkommen med din ansökan!

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på AKPA!
Du kan maila oss på exp@akpa.su.se