Arbetsmarknadskunskap med management I, 30 hp (AKPA I)

Arbetetsmarknadskunskap med management II 30 hp (AKPA II)

Arbetsmarknadspolitik och ekonomi 7,5 hp

Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser 7,5 hp

Löner, lönebildning och lönestruktur 7,5 hp

Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet, 7,5 hp

Sociologiska perspektiv på arbetsmarknaden i teori och praktik, 7,5 hp

Temakurs (motsvarar moment 4 på AKPA II) 7,5 hp

 

Här kan du läsa om alla AKPA:s kurser och utbildningar