Kursens upplägg och innehåll

Kursen behandlar sociologisk forskning om områden såsom yrkens kvalifikationskrav, arbetsorganisation, kompetensutveckling, rekrytering och omställning. Det leder till att vi även talar om karriärvägar, arbetsmotivation samt arbetsmiljö. Alla av dessa områden har en direkt koppling till praktiskt personalarbete. Kopplingen mellan teori och praktik tydliggörs genom att kursens olika teman också behandlas av gästföreläsare från arbetslivet samt genom övningsuppgifter.

Föreläsningar och seminarier ges förmiddagar (kl.10-12 eller kl.10-13) för att kursen på bästa sätt ska kunna kombineras med andra kurser/arbete.

Studietakt och start

Kursen är 7,5 hp och går med 50% studietakt under period 1. Det innebär att kursen går på halvfart under den första halvan av terminen. Kursen startar höst- och vårtermin.

Ansökan och behörighet

Du ansöker till kursen via Antagning.se och behörigheten som krävs är grundläggande behörighet.

Schema

Schema V21

Litteratur

Litteraturlista Individ, organisation och arbetsmarknad V21 (50 Kb)

Kursplan

Kursplan Individ, organisation och arbetsmarknad H19- (244 Kb)

Kursrapport och kursvärdering

Kursrapport och kursvärdering Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser

Kursansvariglärare och examinator

Karin Halldén, forskare