Kursens upplägg och innehåll

Under kursen lär du dig grundläggande begrepp och teorier kring löner och löneskillnaderinom arbetsmarknadsekonomin samt olika modeller för lönebildning/löneförhandling inom sociologin.

Kursen ger dig en bred orientering och gedigna kunskaper i lönefrågor. Efter kursen kan du tillämpa grundläggande arbetsmarknadsekonomiska begrepp och modeller rörande lönernas bestämningsfaktorer såsom utbud och efterfrågan och humankapitalteori. Du kan också diskutera arbetsmarknadens parters roll i lönebildningen samt lönebildningssystem och arbetsmarknadsrelationer i Sverige i relation till andra länders. 

Undervisningen består av både föreläsningar och seminarier. Kursen kan läsas som en fristående kurs och omfattar 7,5 hp. Kursen går på heltid dagtid med en start varje termin. Under höstterminen går kursen vecka 44-48 och på vårterminen under vecka 13-18.

Kursansvarig lärare och examinator: Charlotte Magnusson, lektor
Seminarielärare: Johan Anderssson, ekonomie magister i nationalekonomi
 

Kursmaterial och länkar

Kursbeskrivning Löner, lönebildning och lönestruktur (77 Kb)
Litteraturlista Löner, lönebildning och lönestruktur V20 (9 Kb)
Kursplan Löner, lönebildning och lönestruktur H19 och framåt (246 Kb)
Tidigare kursplaner
Kursrapporter Löner, lönebildning och lönestruktur
Schema V20       
Schema H20

Kurs inom PAO-programmet

Kursen läses inom Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO). Studenter som är antagna till PAO- programmet har en plats på kursen och behöver inte söka kursen. Mer information kommer via mail inför kursstarten. 

Ansökan och behörighet

Ansökan görs via Antagning.se. Behörigheten som krävs är matematik 3 (tidigare matematik C) och 60 avklarade högskolepoäng från samhällsvetenskapliga fakulteten.

Begränsningar vid examen

Observera att kursen kan ej ingå i en examen tillsammans med kurser som Arbetsmarknadskunskap med management II, Arbetsmarknadskunskap med personaladministration II eller Fortsättningskurs i arbetsmarknadskunskap med personaladministration.