Kursens upplägg och innehåll

Under kursen lär du dig grundläggande begrepp och teorier kring löner och löneskillnaderinom arbetsmarknadsekonomin samt olika modeller för lönebildning/löneförhandling inom sociologin.

Kursen ger dig en bred orientering och gedigna kunskaper i lönefrågor. Efter kursen kan du tillämpa grundläggande arbetsmarknadsekonomiska begrepp och modeller rörande lönernas bestämningsfaktorer såsom utbud och efterfrågan och humankapitalteori. Du kan också diskutera arbetsmarknadens parters roll i lönebildningen samt lönebildningssystem och arbetsmarknadsrelationer i Sverige i relation till andra länders. 

Undervisningen består av både föreläsningar och seminarier. Kursen kan läsas som en fristående kurs och omfattar 7,5 hp. Kursen går på heltid dagtid.

Kursansvarig lärare och examinator

Charlotta Magnusson, lektor

Schema

Schema för alternativ 1 (45172 och PAO) Schema alternativ 1 V21

Schema för alternativ 2 (45169) Schema alternativ 2 V21

Kursmaterial

Kursbeskrivning Löner, lönebildning och lönestruktur (77 Kb)
Litteraturlista V21 (69 Kb)  

Kursplan 

Gällande:  Kursplan Löner, lönebildning och lönestruktur H19 och framåt (246 Kb)
Länk till: Kursplaner från tidigare terminer

Kursrapporter och kursvärderingar

Kursrapporter och kursvärderingar Löner, lönebildning och lönestruktur

Kurs inom PAO-programmet

Kursen läses inom Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO). Studenter som är antagna till PAO- programmet har en plats på kursen och behöver inte söka kursen. Mer information kommer via mail inför kursstarten. 

Ansökan och behörighet

Ansökan görs via Antagning.se. Behörigheten som krävs är matematik 3 (tidigare matematik C) och 60 avklarade högskolepoäng från samhällsvetenskapliga fakulteten.

Begränsningar vid examen

Observera att kursen kan ej ingå i en examen tillsammans med kurser som Arbetsmarknadskunskap med management II, Arbetsmarknadskunskap med personaladministration II eller Fortsättningskurs i arbetsmarknadskunskap med personaladministration.