Kursens upplägg och innehåll

Kursen behandlar grundläggande kvantitativa och kvalitativa metoder som bland annat HR-personal möter i det vardagliga arbetet. Kursen syftar till att ge kunskaper om hur statistiska undersökningar genomförs och till att öka förmågan att kritisk tolka resultat från rapporter och andra vetenskapliga texter. Fokus ligger på tillämpning och tolkning av statistiska metoder och resultat, men även kvalitativa metoder behandlas.

Under kursen tillämpas olika metoder inriktade på praktiska arbetslivsfrågor i syfte att ge kunskap om konstruktion, genomförande och analys av till exempel medarbetarundersökningar och lönegap mellan olika grupper på arbetsmarknaden.

 

Studietakt och start

Kursen är 7,5 hp och går på helfart under period 1. Kursen startar höst- och vårtermin.

 

Ansökan och behörighet

Du ansöker till kursen via Antagning.se och behörigheten som krävs är Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c.

 

Schema

Länk till schema: Schema

Litteratur

Uppdateras inom kort...

 

Betygskriterier

Uppdateras inom kort...

 

Kursplan

Kursplan Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet H20- (249 Kb)

 

Kursrapporter

Uppdateras inom kort...

 

Kursansvarig lärare och examinator

Karin Edmark, docent i nationalekonomi

 

Betygskriterier

Betygskriterier