Kursens upplägg och innehåll

Kursen behandlar grundläggande kvantitativa och kvalitativa metoder som bland annat HR-personal möter i det vardagliga arbetet. Kursen syftar till att ge kunskaper om hur statistiska undersökningar genomförs och till att öka förmågan att kritisk tolka resultat från rapporter och andra vetenskapliga texter. Fokus ligger på tillämpning och tolkning av statistiska metoder och resultat, men även kvalitativa metoder behandlas.

Under kursen tillämpas olika metoder inriktade på praktiska arbetslivsfrågor i syfte att ge kunskap om konstruktion, genomförande och analys av till exempel medarbetarundersökningar och lönegap mellan olika grupper på arbetsmarknaden.

Studietakt och start

Kursen är 7,5 hp och går på helfart under period 1. Kursen startar höst- och vårtermin.

Ansökan och behörighet

Du ansöker till kursen via Antagning.se och behörigheten som krävs är Matematik B/Matematik 2a eller 2b eller 2c.

Kursplan

Kursplan Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet H20- (249 Kb)

Schema

Schema V21

Litteratur

Litteraturlista Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet V21 (120 Kb)

Litteraturlista Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet H20 (116 Kb)

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet (66 Kb)
Betygskriterier (55 Kb)

Kursrapporter och kursvärderingar

Kursrapport och kursvärdering: Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet

Kursansvarig lärare och examinator

Karin Edmark, docent i nationalekonomi