Examination/tentor

Hur många gånger kan man skriva en tenta?
Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå fyra ytterligare prov på momentet.
Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med rättningen?
Be om en kopia av din tenta på studentexpeditionen. Skriv ner på ett separat papper vad du anser att du skrivit i din tenta som du inte fått poäng för. Motivera och visa med tydliga exempel. Lämna den skriftliga motiveringen med en kopia av din tenta till den kursansvariga läraren på momentet.

Funktionsnedsättning

Vad ska jag tänka på om jag ska börja studera och har en funktionsnedsättning?
Studentavdelningen har mer information om vägen till stöd under dina studier

Hur många platser är det på kursen?

Det varierar mellan våra olika kurser. På AKPA I är det ca 100 platser varje termin. På AKPA II är det ca 55 platser varje termin. På Arbetsmarknadspolitik och ekonom är det 20 platser på campus och 20 platser på distans varje vårtermin. På Löner, lönebildning och lönestruktur är det ca 20 platser varje termin.  

Kursmaterial

Var hittar jag mitt schema?
Var hittar jag kursplan?
Var hittar jag litteraturlista?
Var köper jag kurslitteratur?

 

Registrering

Hur registrerar jag mig?
När ska jag registrera mig senast?
När börjar och slutar terminen? 

Betyg

Hur räknar man ut ett slutbetyg?

Tillgodoräknande

Hur ansöker jag om ett tillgodoräknande?

Universitetskonto

Hur får jag ett universitetskonto?
Vem kontaktar jag vid problem?

Universitetskort

Hur får jag ett universitetskort?

Webbmail

Hur vidarebefordrar jag min studentmail till min vanliga mail?

Är det någon fråga som du inte fått svar på?

Skriv din fråga till exp@akpa.su.se så svarar vi så fort vi kan.