Campus Frescati
Till campus Frescati kan du ta dig kollektivt med tunnelbana, bussar och Roslagsbanan. Om du åker taxi eller färdtjänst uppge då adressen "Universitetet Frescati, Universitetsvägen 10A-F, på rampen".
Karta över Frescati

Södra huset
På campus Frescati finns många olika hus. I Södra huset som sitter ihop från A-huset till F-huset hittar du undervisningssalar, tentasalar, universitetsbiblioteket och mycket mer.

Föreläsningssalar
Alla stora föreläsningssalar i Södra huset ligger på plan 3. Namnet på salen säger dig i vilket hus salen ligger. Tex hittar du sal D7 i D-huset på plan 3.

Föreläsningar kan även ske i Geovetarhuset som är det det gröna huset till vänster när du kommer upp från tunnelbanan. I Geovetarhuset hittar du tex rum som Y21 eller Villiam Olsson salen.

Föreläsningar kan även ske i G-salen som ligger längst bort i Arreniuslaboratoriet. Du går på vänster sida om gräsmattan när du kommer från tunnelbanan, går förbi Geovetarhuset, Gröna villan och större delen av Arreniuslaboratoriet. Gå in i den sista dörren, där ligger G-salen på höger sida. 

Seminarierum

Södra huset, på plan 2,3 och 4. Tex F306 där F visar att det ligger i F-huset, 3 visar på plan 3.

Tentasalar
I Södra huset:
Brunnsvikssalen, mellan A och B-huset, ingång i A-huset på plan 5.
Ugglevikssalen, mellan E och F-huset, ingång i E-huset på plan 5.

Observera att hissarna kräver passerkort till plan 5 på vardagar efter klockan 18.00 och på helger. Ta istället de stora trapporna som går från plan 2 till plan 5 under dessa tider.

I bibliotektet:
Värtasalen, ovanför ingången till bibliotektet, plan 6.
Laduviksalen, ovanför ingången till bibliotektet, plan 6.

Ta trapporna utanför bibliotektet eller hissen vid ingången till biblioteket.