Alumnträff på AKPA
Minst en gång om året strävar vi efter att ordna en alumnträff för våra tidigare studenter. Alumnträffen är en möjlighet för att oss att träffas under trevliga former och byta erfarenheter, skapa nya kontakter och få ta del av spännande nyheter från AKPA. Ett uppskattat inslag på varje alumnsträff brukar vara den korta presentation som en eller flera av AKPA:s lärare eller inbjudna gäster håller i. Det kan handla om olika aktuella frågor på arbetsmarknaden, tex förändringar inom arbetsrätten.

När vi bjuder in till alumnträffarna använder vi oss av mailutskick. Se därför till att maila oss och meddela om du har bytt mailadress efter dina studier. Skriv till exp@akpa.su.se. Vi uppskattar även om du som har kontaktuppgifter till andra alumner vidarebefordrar dem till oss så att även dem kan få en inbjudan. 
 

Vill du bli mentor till en AKPA II student?
Att vara mentor till en student på AKPA II kan vara en givande erfarenhet. Som tidigare AKPA-student har du erfarenheter och kunskaper som är ovärderliga för studenter på AKPA II. Du behöver inte vara en expert för att bli mentor, det räcker med att du vill dela med dig av dina erfarenheter från tex jobbsökande, val av kurser mm.

Kontakta exp@akpa.su.se för mer information eller för att anmäla ditt intresse av att bli mentor till en student på AKPA.

Stockholms universitets alumnnätverk
Alumner från Stockholms universitet finns över hela världen, men framför allt finns de i kvar i regionen. 80% av våra alumner stannar kvar i Stockholms län efter examen. Har du läst vid Stockholms universitet? Gå med i universitets alumnnätverk för att återknyta kontakten med gamla kursare och knyta ny kontakter. Du anmäler dig till nätverket genom att registrera dig i alumnportalen på www.su.se/alumn. Om du har frågor, kontakta alumnkoordinator på info@alumn.su.se eller tfn 08-16 46 63. www.alumn.su.se