Att ha en mentor är ett uppskattat sätt att få kontakt med arbetslivet och vidga sina vyer. Som student på AKPA II har du möjlighet att få en egen mentor. Alla mentorer har själva studerat Arbetsmarknadskunskap med management och sedan fått arbete. Många av dem arbetar inom personalområdet. Att ta del av en mentors tips och råd kan ge dig stöd och inspriration i dina studier och framtida yrkesval.

Är du intresserad av att få en mentor? Kontakta Elma.Sose@sofi.su.se

Är du en alumn som vill bli mentor? Kontakta Elma.Sose@sofi.su.se