• Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades.
  • Examensbeviset är både på svenska och engelska.
  • Examensbeviset dateras med det datum då fullständig ansökan inkommit till Studentavdelningen.
  • Du är själv ansvarig för att ansökan är komplett. Kontrollera att alla kurser är slutrapporterade i Ladok innan du lämnar in ansökan.
  • Endast hela avslutade kurser (ej delkurser) kan tas med i examensbeviset.

Läs mer om examensansökan och examenshandläggningen på: Examen