Elma Sose
Elma Sose

På AKPA:s studentexpedition arbetar vår utbildningsadministratör Elma Sose. Till Elma kan du vända dig med frågor och funderingar i samband med dina studier på AKPA. Det kan handla om antagning, registrering, betyg och resultat. Du kan även vända dig till Elma med frågor om tentor, tentaanmälan och för att hämta ut dina tentor. 

 

AKPA:s studentexpedition hittar du i rum F817 som ligger i Södra huset (Campus Frescati) i F-huset på plan 8. Du kan även ringa 08-162697 eller maila exp@akpa.su.se 

 

Kontaktuppgifter

 

E-post: exp@akpa.su.se                                              
Telefon: 08-16 26 97                                                     
Besök: Rum F817 (plan 8, F-huset i Södra huset)             
Hitta till oss