Med anledning av coronaviruset, har AKPA redan sedan igår övergått till digital undervisning. Undervisningen kommer således att fortgå men under nya former. Vi kommer att göra vårt bästa för att upprätthålla kursernas kvalitet och den täta interaktion mellan studenter och lärare som kännetecknar AKPA även under dessa nya omständigheter.

Kursansvariga lärare informerar direkt sina studenter om hur undervisningen kommer att bedrivas. Följ därför kursuppdateringar löpande på era kurssidor på Athena. Om Athena skulle ha driftsstörningar kommer lärare att kontakta er via e-post. De använder då den epostadress ni uppgett i Ladok. Så håll gärna lite extra koll på er mail.
 
AKPA:s studentexpedition och studievägledare nås via mail och telefon precis som vanligt.
 
Vi uppmanar alla att ladda ner mötestjänsten Zoom – tillgänglig för både studenter och medarbetare på. Se instruktioner på den här sidan. Testa gärna och sedan kan ni kommunicera med kursare och kollegor med detta.
 
Ta hand om er! Så hörs vi digitalt framöver.