Med anledning av coronaviruset övergick vi under våren 2020 till digital undervisning och fortsatte med det under höstterminen. Det har gått förvånansvärt smidigt, mycket tack vare våra förstående och flexibla studenter. Stort tack till er!

Vårterminen 2021 kommer vi att fortsätta med digital undervisning hela terminen, i enlighet med rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

AKPA:s studentexpedition nås via mail och telefon precis som vanligt.