Från våra kursutvärderingar de senaste terminerna har följande citat hämtats:

"Superlärare, undervisning och litteratur. Entusiasmen smittar av sig! Alltid trevligt bemötande från alla på AKPA. Om hela SUs organisationskultur skulle förändras tycker jag att AKPA som subgrupp ska stå modell"
 
"Intressant ämne och bra upplägg"
 
"Genrellt mycket bra kvalitet på kursen. Mycket bra planering, intressanta föreläsningar med god koppling till verkligheten och yrkeslivet"

"Bra föreläsningar"
 
"Kunnig och engagerad lärare som fick mig att tycka juridik är roligt, det tycker jag var det bästa. Tack"
 
"Bra lärare och deras engagemang"
  
 "Ett ämne som jag tyckte var ganska tråkigt blev intressant och givande att studera under kursens gång"
 
"Den bästa kursen jag läst trots ett högt tempo"
 
"Entusiasmerande pedagogisk undervisning"
 
 "Bra innehåll och pedagogiskt upplägg och föreläsningarna"

"Jag tycker att det var en av de allra BÄSTA kurser jag har läst vad gäller föreläsare, upplägg och pedagogik."

"Kul, intressant och med verklighetsanknytning"