"AKPA gav mig kunskaper, motivation och självförtroende att tillsammans med två kurskamrater starta ett eget företag inom arbetsmiljöområdet.”  Egen företagare


"AKPA har haft stor betydelse för mig på arbetsmarknaden och mina möjligheter till jobb. Tack för det!"
HR-assistent

”Praktiskt omsättningsbara kunskaper.” Arbetsmiljösamordnare
 

 Det var många i "personalsvängen" som rekommenderade AKPA
”Det var personalintresset som fick mig att studera vidare. Jag gick noggrant igenom olika utbildningar, men fastnade för AKPA. Jag tyckte denna utbildning täckte ett brett område inom arbetsrätt, arbetsmarknadskunskap och personalfrågor. Jag hörde mig även för bland mina bekanta i ”personalsvängen” och AKPA fick många rekommendationer."
Kundansvarig säljare, bemanningsföretag

Ett bra utbildningssteg
"För min del passade AKPA:s utbildning som hand i handske. Efter att ha arbetat med personalfrågor på ett medelstort företag utan att ha den formella kompetensen var beslutet att läsa AKPA:s grund- och fortsättningskurs ett av de bättre utbildningsstegen jag tagit i mitt liv."

Kunskaper jag har nytta av dagligen
"Jag har fått ett bättre grepp om arbetsmarknaden ur ett samhällsperspektiv samtidigt som jag fått kunskaper i arbetsrätt som jag har nytta av dagligen. Att ha inblick i och förstå hur alla delar hänger ihop är lösningen på ett fungerande personalarbete, det är min erfarenhet. Juridik, ekonomi och lite mjukare frågor som t.ex kompetensutveckling ger en på arbetsmarknaden uppskattad kompetensmix.  Min erfarenhet är att på de flesta företag arbetar man brett med personalfrågor, och just därför uppskattas det när de sökande har en större bredd i sitt kunnande.”
Personalutvecklare och karriärcoach

Plocka russinen ur kakan!
"Utbildningen ger många goda och användbara kunskaper inom personalområdet, från management till rekrytering. Lite av en utbildning där man plockat 'russinen ur kakan' på personal- och arbetsmarknadsområdet. Dock kräver utbildningen både ansträngning och intresse, men det är det som betalar sig på den tuffa arbetsmarkanden idag. Jag vet!"
Arbetsförmedlare och utbildningsledare

Motsvarade behovet för mitt jobb
"Efter mycket letande fann jag att AKPA:s kursutbud bäst motsvarade mina önskemål. Nu, flera år efter avslutade studier kan jag konstatera att utbildningen mer än väl motsvarade behovet för mitt jobb som förhandlingsansvarig."
Konsult inom HR och förhandlingsansvarig

God förståelse på både djupet och bredden
"AKPA har betytt mycket för mig och mitt studieval. Kurserna med sin breda blandning av teori och praktik har gett mig en god förståelse för arbetslivet och arbetsmarknaden, både på djupet och på bredden. "
Teamleader

Konkret utbildning jag har nytta av
"När jag läste AKPA visste jag inte vad jag ville göra med mina kunskaper. Den första kursen vi hade, arbetsrätt; jag föll för ämnet. Lena Elfströms engagemang och stora lust till ämnet bidrog mycket. Den konkreta utbildningen i personaladministration har jag använt mig av."
Regional ombudsman

Givande och spännande
"Mina arbetsmarknadskunskaper och mitt kunnande inom arbetsrätten har jag min utbildning på AKPA att tacka för. Det är en mycket givande och spännande utbildning om du är intresserad av att arbeta med arbetsmarknads- och personalfrågor. För mig var den ett perfekt komplement till min fil.kand. i pedagogik.