En av de viktigaste resurserna för alla som på något sätt är involverat i AKPA är studentrådet. Studentrådet består av en grupp frivilliga elever som under terminerna samlar in åsikter om programmet från sina kurskamrater och för rullande diskussioner med lärarna. Detta är ett utbyte som gör att lärarna kan ändra i sina kursplaner, förtydliga saker eller fortsätta göra ett fantastiskt jobb samtidigt som studenterna kan påverka sin studietid. Studentrådet närvarar även på de instutitionsmöten som hålls och hjälper till med att samla in utvärderingar. 

Om du vill engagera dig i studentrådet kan du kontakta det på akpa.studentradet@sofi.su.se eller genom studievägledare/lärare.