Efter det andra antagningsbeskedet görs den sista behörighetskontrollen där vi kontrollerar att sökande har den särskilda behörigheten på 22,5 hp från Arbetsmarknadskunskap med management I (AKPA I).

Notera att antagningen är villkorlig, vilket betyder att du är villkorligt antagen tills det att den särskilda behörigheten kontrollerats.
 

Behörighet till AKPA II

För att vara behörig till AKPA II krävs det att du har avslutat totalt 22,5 hp från AKPA I.
 

Lediga platser och dispens från kravet om särskild behörighet

När alla behöriga sökanden med 22,5 hp från AKPA I är registrerade kan eventuella lediga platser ges till sökanden med 15 hp från AKPA I. Studierektor kan då bevilja sökande dispens från kravet om särskild behörighet under förutsättningen att det finns en ledig plats på kursen. Du kan se din behörighet/dina avklarade poäng från AKPA I på Mina studier på Mitt.su.se. Vi informerar dig via mail eller telefon om en dispens kan vara aktuell.