Efter urval 1 vet vi hur många som är antagna till en utbildning och hur många reserver det finns till den utbildning. Om vi har platser kvar eller anser att vi inte har tillräckligt med reserver till utbildningen öppnar vi den för sen anmälan.

Sen anmälan görs på Antagning.se. När man gör en sen anmälan rangordnas ens ansökan efter den tidpunkt den gjordes. Efter att alla reserver erbjudits en plats på utbildningen kommer de som gjort en sen anmälan att kunna erbjudas en plats.

Observera att det inte är säkert att vi öppnar en utbildning för sen anmälan, det beror på hur många som är antagna och hur många reserver som finns. Utbildningar med ett stort söktryck behöver inte öppnas för sen anmälan eftersom antalet reserver redan ligger högt.