Studentservice

Studentservice på SU

Se all service som du som student på Stockholms universitet har tillgång till.

Studie- och språkverkstad

Här finns tips och råd att hämta för dig som är student på Stockholms universitet. Om studieteknik, studieplanering, läsmetoder, anteckningar och lärstilar.

Här kan du ställa alla sorters frågor om akademiskt språk och skrivande. Det kan gälla allt från enskilda, kortare språkfrågor till mer övergripande råd om en texts disposition, språk och stil.

Studentexpeditionen
E-post: exp@akpa.su.se
Telefon: 08-16 26 97

Ny hemsida