Arbetsrätt 7,5 hp

Under momentet får du en bred orientering av svensk arbetsrätt. Du får kunskaper om principer och rättspraxis inom arbetsrätten. Fokus ligger på förhållandet mellan parterna i anställningsavtal och kollektivavtal. Under kursen får du träning i att lösa arbetsrättsliga problem utifrån gällande lagstiftning och rättsfall. 
Kursansvarig och examinator: Erik Sjödin, lektor
Kursbeskrivning AKPA I mom 1

Arbetsmarknadsekonomi 1: Introduktion 7,5 hp

Delkursen ger dig en introduktion till arbetsmarknadsekonomi som ämne. Du får kunskaper om grundläggande begrepp och modeller inom arbetsmarknadsekonomi och deras användning. Exempel på frågor som momentet tar upp är de faktorer som påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft samt ekonomisk tillväxt.
Kursansvarig och examinator VT21: Dagmar Mueller, fil dr i nationalekonomi; Kursansvarig VT21: Paula Roth, fil dr i nationalekonomi 
Kursbeskrivning AKPA I mom 2

Management 1: Ledarskap och organisation 7,5 hp

Momentet ger en bred orientering och kunskaper om organisationsteorier samt teorier om gruppers dynamik och praktisk tillämpning av dessa.
Kursansvarig och examinator: Erik Bihagen, professor i sociologi
Kursbeskrivning AKPA I mom 3

Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet 7,5 hp

Momentet ger en bred orientering och kunskaper om olika synsätt på orsakerna till arbetslöshet och inflation. Den ekonomiska politiken, särskilt arbetsmarknadspolitiken, och dess inverkan på arbetsmarknadens funktionssätt beskrivs och problematiseras. Rörligheten på arbetsmarknaden och dess betydelse behandlas ingående.
Kursansvarig och examinator: Karin Edmark, lektor i nationalekonomi
Kursbeskrivning AKPA I mom 4

Examinator för kursen

Anne Boschini, professor i nationalekonomi

Schema

Observera att schemat kan komma att ändras under pågående kurs
Schema V21

Litteraturlista

Litteraturlista AKPA I V21 (108 Kb)    
Litteraturlista AKPA I H20 (111 Kb)

Kursplan

Kursplan AKPA I V20 och framåt (257 Kb)  
Kursplaner från tidigare terminer

Kursvärdering och kursrapport

Kursvärdering och kursrapport AKPA I

Att skriva akademiskt

Att skriva akademiskt är att inte plagiera (189 Kb)

Ansökan

Ansökan till kursen sker på Antagning.se 

Frågor?

Kontakta gärna oss på: exp@akpa.su.se