Schema, kursplan, litteraturlista och mer information

Besök gärna: Arbetsmarknadskunskap med management II

Kursens innehåll

Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv 7,5 hp

Du får en bred orientering om likheter och olikheter mellan den svenska arbetsmarknaden och dess förhandlingssystem och de i andra jämförbara länder. Jämförande studier görs även mellan systemen för arbetsmarknadsrelationer i andra länder.
Kursansvarig och examinator: Ingrid Esser, forskare.

Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur 7,5 hp

Delkursen ger dig fördjupande kunskaper om gängse teorier, modeller och begrepp rörande löneskillnader och lönesättning. Den svenska lönebildningens problem och förändring studeras ingående liksom skillnader i lön och sysselsättning mellan kvinnor och män samt mellan infödda och invandrare. Gästföreläsare från näringslivet och arbetsmarknadens organisationer bidrar med utblickar utöver kurslitteraturen.
Kursansvarig och examinator: Anders Stenberg, lektor

Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö 7,5 hp

Här får du fördjupande kunskaper om teorier och aktuella begrepp ifråga om arbetsorganisation och arbetsmiljö. Du får övning i att omsätta organisationsteori i praktiska tillämpningar inom arbetsmiljöområdet.
Kursansvarig och examinator: Ola Sjöberg, professor

Arbetsrätt 2: Individuell arbetsrätt 7,5 hp

Delkursen är en fördjupning med inriktning mot verksamhetsnära individuell arbetsrätt. Syftet är att ge studenterna fördjupande och specialiserad kunskap om svensk individuell arbetsrätt. Det omfattar anställningsavtalets ingående, upphörande och förändring samt hur rätten påverkar under anställning. Vidare kommer frågor om diskriminering och sjukdom samt arbetsmiljö att beröras. Delkursen behandlar både privat och offentlig anställning. 
Kursansvarig och examinator: Erik Sjödin, lektor

Examinator för hela kursen: 

Anne Boschini, professor i nationalekonomi

Ansökan

Du ansöker till kursen via Antagning.se. Välkommen med din ansökan!

Behörighet

Avklarat 22,5 hp på kursen Arbetsmarknadskunskap med managment I (AKPA I).

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på AKPA!
Du kan maila oss på exp@akpa.su.se