Kursansvarig lärare och examinator:
Susan Niknami, docent

Arbetsmarknadspolitik och ekonomi
Kursen ger dig en grundläggande kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom arbetsmarknadsekonomin och hur de kan användas för att analysera arbetsmarknaden. Till exempel studerar du de faktorer som påverkar utbud och efterfrågan på arbetskraft. Du får även kunskap om olika teorier och synsätt på arbetslöshet och rörlighet på arbetsmarknaden. Kursen tar även upp  ekonomisk politik och särskilt arbetsmarknadspolitik.

Kursen ges på heltid under de fem sista veckorna på höstterminen. Kursen kan läsas som en fristående kurs och inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet (180 hp) under termin 5, vid Stockholms universitet. Du kan välja mellan att läsa kursen i vår campusgrupp som har undervisning på campus Frescati i Stockholm eller i vår distansgrupp som har nätbaserad undervisning där tex föreläsningar spelas in och finns tillgängliga på kurssajten Athena. Du får tillgång till Athena när du är antagen och registrerad på kursen.

Se kursplan och schema och läs mer om kursens innehåll och upplägg på kursens sida: Arbetsmarknadspolitik och ekonomi

Tillbaka till: Våra utbildningar