Social stratification, welfare, and social policy

  1. You are here:
  2. Start
  3. The Swedish Institute for Social Research
  4. About us
  5. Events
  6. Social stratification, welfare, and social policy

INFORMATION OCH KONTAKT

Seminarier: Tisdagar 13-14.15 (om inget annat anges)

Plats: F800

Seminarieansvariga:

Cassandra Engeman och Kirsten van Houdt

Om du önskar få inbjudan till våra seminarier via e-post, kontakta
någon av de seminarieansvariga

INFORMATION AND CONTACT

Seminars: Tuesdays 13-14.15 (NB other dates/times may occur)

Room: F800

Seminar organizers:

Cassandra Engeman and Kirsten van Houdt

If you wish to receive seminar invitations by e-mail, please contact the seminar organizers

Data sets at SOFI

LNU data set
SBC data set
SCIP data set
SPIN data set
GENPARENT