Jan O Jonsson: Dataframställning av Levnadsnivåundersökningen 2010 (LNU2010) (1 900 000 kr)