Här finns listor över böcker och bokkapitel skrivna av forskare verksamma på SOFI. (Klicka vidare i spalten till vänster för olika år)