Här finner du böcker, kapitel eller del av kapitel som författats av forskare verksamma vid SOFI. (Se spalten till vänster för olika år).