Här finner du rapporter som författats av forskare verksamma vid SOFI. (Se spalten till vänster för olika år).