Den här sidan är för närvarnade under omgörning, och kommer under 2022 att byta utseende. För att hitta publikationer från en forskare vid SOFI, sök i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). För publikationer äldre än 2007 hänvisar vi till Stockholm universitetsbibliotek.
 
 
 
 
Publikationer
Forskare vid SOFI publicerar artiklar i internationella tidskrifter av god kvalitet inom nationalekonomi och sociologi. Sedan 2007 registreras alla publikationer i DiVA. Vi listar också publikationer fram till 2020 i publikationer i vårt arkiv:
Avhandlingar
Den första avhandlingen i SOFI:s avhandlingsserie lades fram 1986 och sedan dess har 86 avhandlingar presenterats. Sedan 2004 registreras alla avhandlingar i DIVA-registret. Registret ger tillgång till spikblad, och ibland även hela avhandlingstexten, i pdf-format. Förteckningar över avhandlingar framlagda vid SOFI finner du här: Avhandlingar

Böcker

Forskare vid SOFI redigerar eller författar också böcker av olika slag. En del är tänkta som kurslitteratur vid universitet och högskolor, andra är populärvetenskapliga och ytterligare andra är facklitteratur riktade till en internationell publik. Dessa publikationer listas från år 2020 tillsammans med övriga publkationer i tidskrifter. En förteckning över äldre böcker finner du här: Böcker

 
Working papers
I SOFI:s working-paperserie finner du exempel på aktuell forskning som bedrivs vid SOFI. Här publiceras artiklar i avvaktan på beslut från tidskrifter. Working papers
 
Personliga webbsidor
Är du intresserad av en viss forskares publikationer kan du besöka den personens personliga webbsida via länkar på den här sidan: Medarbetare