En viktig del av arbetet vid SOFI är insamling av data av olika slag. Några av Sveriges mest värdefulla datamaterial har utarbetats på SOFI. En uttalad policy från SOFI:s sida är att göra material tillgängliga till forskningssamhället inom en rimlig tid efter insamlingen. Datamaterialen deponeras därför så småningom på Svensk Nationell Datatjänst (SND).

Levnadsnivåundersökningen (LNU) är en riksrepresentativ intervjuundersökning som genomförts 1968, 1974, 1981, 1991 och 2000. Mer om LNU finner du här: LNU

Social Citizenship Indicator Program (SCIP) är en databas som beskriver utvecklingen av medborgarnas rättigheter och skyldigheter inom fem stora socialförsäkringsprogram i 18 OECD-länder vid 15 tidpunkter från åren 1930 och fram till 2005. Tillsammans med uppgifter som beskriver olika aspekter av socialförsäkringarnas stadganden samt befolkningsstruktur och beskattning av ersättningar omfattar databasen informationer på sammanlagt ungefär en kvarts miljon datapunkter. SCIP-databasen

Stockholm Birth Cohort (SBC) förvaltas och utvecklas gemensamt av forskare vid SOFI och på CHESS. SBC är en panelstudie där samtliga individer som föddes i Stockholm 1953 följts från sin ungdom till vuxen ålder. Stockholm Birth Cohort (SBC)