En skraplott med skrapas
Foto: Mostphotos


– Även lång tid efter att de vann, mer än ett decennium efteråt, kan vi se att de som vann en stor summa känner sig mer nöjda med sina liv jämfört med dem som vann mindre summor eller inte alls, säger Erik Lindqvist, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet, och en av forskarna bakom studien.

Tillsammans med forskarna Robert Östling på Handelshögskolan i Stockholm och David Cesarini på New York University har han jämfört hur människor mår efter att de vunnit på lotterierna Triss och Kombilotteriet. Både vinnare av en engångssumma och vinster med utbetalning över en längre period har undersökts.
 

Kortare arbetstid kan påverka

Resultatet visar att det är fler storvinnare som svarar att de är nöjda med livet jämfört med de som vunnit mindre summor eller inte vunnit alls. Ett starkt skäl till den ökade nöjdheten är inte oväntat den förbättrade finansiella situationen – man har helt enkelt lite mer pengar att röra sig med. Många av vinnarna hade också gått ner i arbetstid under en lång period, vilket kan ha bidragit till välbefinnandet.

– Vi ser inga tecken på att folk som vinner stort på lotteri hanterar pengarna slösaktigt. Även tio år efter vinsten har de ofta kvar en väsentlig del av prissumman, säger Erik Lindqvist.

Det har funnits en osäkerhet kring om pengar verkligen är en orsak bakom bättre välmående. I flera tidigare studier har man kunnat se att personer som har mer pengar säger att de mår bättre, men det har inte varit klarlagt att det verkligen är pengarna som är orsaken till det, menar Erik Lindqvist.

– Vi kan nu också se att effekten verkar vara långsiktig. Lotterivinnare har högre livsnöjdhet även långt efter att de vunnit, säger han.
 

Lycka inte lika med välmående

Däremot är det osäkert vilken betydelse pengar har för den upplevda lyckan. De som vann mycket ansåg sig förvisso vara lite lyckligare, men skillnaden mot de som vann små belopp, eller inte vann alls, var inte statistiskt säkerställd. Skillnaden i resultat för livsnöjdhet och lycka kan ha att göra med vad man lägger i de båda begreppen, menar Erik Lindqvist.

Professor Erik Lindqvist, Stockholms Universitet
Erik Lindqvist, professor i nationalekonomi.
Foto: Daniel Rossetti / Stockholms Universitet.

– Exakt vad folk lägger i begreppet lycka kan vi inte veta, men jag skulle tro att det mer handlar om en känsla. Att vara nöjd med livet handlar däremot kanske mer om att ha det man anser sig kunna begära av livet. Till exempel en bra och acceptabel levnadsstandard, säger Erik Lindqvist.

Forskarna har också mätt nöjdhet med en rad specifika faktorer, som arbete, familj, hälsa, bostadsort, och hur dessa påverkats av ökade ekonomiska resurser i form av lotterivinster.

 

Pengarna påverkar inte social situation

– Det vi kan se är att omständigheten att plötsligt få mycket mer pengar mest påverkar din finansiella situation och hur nöjd du är med den. Det påverkar egentligen inte din sociala situation i övrigt, som exempelvis din hälsa eller dina relationer till din familj, säger Erik Lindqvist.

 

 


Så gjordes studien

3 334 personer som köpt lotter i Kombilotteriet mellan 1998 och 2011, eller deltagit i TV-sända dragningar av Triss-vinster mellan 1994 och 2011 fick under hösten 2016 svara på enkätfrågor om sitt välbefinnande, sin psykiska hälsa och sin upplevda lycka. Av dessa hade strax över 400 personer vunnit 1,5 miljiner kronor eller med (i 2011 års penningvärde). Det var helt självskattade svar och det var fyra olika mått som mättes: Lycka, nöjdhet med livet generellt, nöjdhet med olika delar av livet, samt mental hälsa. Frågorna som besvarades var:

 

  • Allt sammantaget, hur lycklig skulle du säga att du är? (Skala 0-10, från extremt olycklig till extremt lycklig)
  • På det hela taget, hur nöjd är du med ditt liv nuförtiden (Skala från extremt missnöjd till extrem nöjd)
  • Hur nöjd är du med: hälsa, fritid, privatekonomi, vänner och anhöriga, hemmet du bor i, grannskapet du bor i, det svenska samhället (6-gradig skala, från mycket missnöjd till mycket nöjd).
  • Index för mental hälsa, byggt på en rad frågor om exempelvis upplevd oro, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, känslor av att vara betydelsefull och att klara av att lösa problem i vardagen.

 

Läs mer om forskningen:

Erik Lindqvist, Robert Östling, David Cesarini, Long-Run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-Being, The Review of Economic Studies
 

Kontakt

Erik Lindqvist, professor i nationalekonomi, erik.lindqvist@sofi.su.se