Susan Niknami, doktor i nationalekonomi vid SOFI, är en av forskarna bakom den omfattande studien som just nu genomförs med hjälp av flera institutioner på Stockholms universitet och andra lärosäten. Här berättar hon om vilka resultat man har kunnat se, varför man gör den här typen av forskning och hur det kommer sig att den görs just i Sverige. Vi får också möta Lina, vars mamma satt i fängelse när hon var liten.

 

 

– I det här projektet följer vi barn vars föräldrar hamnar i fängelse under uppväxten och studerar hur det går för de här barnen på längre sikt, hur det påverkar deras livschanser, säger Susan Niknami,

Genom att titta på registerdata om individernas levnadsförhållanden och uppgifter från svenska domstolar studerar forskarna hur ett frihetsberövande i sig påverkar barnen, och kan utesluta andra faktorer. Resultaten har presenterats i en rapport hos IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Hittills har forskarna kunnat se bland annat att risken för att själv lagföras om man har haft en förälder i fängelse ökar med 23 procent. Betygen i årskurs 9 sjunker med i genomsnitt 7 procent och sannolikheten att ha ett arbete vid 25 år ålder minskar med 37 procent.

Filmen är producerad inom ramen för Stockholms universitets arbete med målen för Agenda 2030, av SU medieproduktion.

 

Läs mer om den forskning som bedrivs vid SOFI