"Social Stratification Dynamics – Inter- and intragenerational processes" är ett forskningsprojekt som är finansierat av Vetenskapsrådet genom "Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences" (SIMSAM). Projektet är förlagt vid Institutet för social forskning (SOFI) och koordineras av docent Erik Bihagen. Inom projektet deltar ekonomer och sociologer med intresse för social stratifiering och registerdata.

För mer om aktuella händelser som rör SUNSTRAT hänvisar vi till den engelska sidan som du finner här: SUNSTRAT in english