Välfärds- och levnadsnivåprojektet utvecklades som en egen forskningsavdelning vid SOFI i samband med att den första levnadsnivåundersökningen genomfördes 1968. Även om mycket av forskningen inom avdelningen bygger på LNU arbetar vi också med andra datamaterial. Vi beskriver och försöker förklara välfärdens nivå och fördelning.

De olika forskningsprojekt som bedrivs inom avdelningen LNU kretsar kring familj och arbete. Det kan handla om att studera fördelningen av resurser inom familjer, mellan olika befolkningsgrupper eller på arbetsmarknaden. Vi studerar exempelvis vad som påverkar fördelning av hushållsarbete inom moderna familjer, hur levnadsnivån utvecklas efter en skilsmässa eller om kvalifikationsnivåer i arbetskraften är i fas med kvalifikationskraven på de arbeten som finns. Mer om de enskilda forskningsprojekten som är knutna till LNU-avdelningen finner du i vänsterspalten.